CPU Intel Core i7 7820X

15.200.000

Socket 2066
Kiến trúc Skylake (14nm)
Tốc độ xử lý 3.6 GHz – 4.3 GHz
Số nhân xử lý 8
Số luồng xử lý 16
Cache 11MB
TDP 140W
Hyper-Threading
Bộ nhớ hỗ trợ DDR4 Quad channel
Thêm Vào So Sánh