MÁY ĐÀO ETH – TRÂU ĐỎ 570-4GB CŨ

Liên hệ

  • 8 Vga PCL 570 4GB cũ
  • Main, chip, ram … cũ – hoặc bộ main liền Huananzhi mới
  • Nguồn công suất thực 1600W
  • Case 4U hoặc lên giàn sắt
  • Hệ điều hành linux hoặc windows
Thêm Vào So Sánh