MÁY ĐÀO ETH – TRÂU ĐỎ 580-8GB CŨ

Liên hệ

  • 8 Vga PCL 580 8GB đã qua sử dụng
  • Main, chip, ram … cũ – hoặc bộ main liền mới
  • Nguồn công suất thực 1300W – 2000W
  • Case 4U hoặc lên giàn sắt
  • Hệ điều hành linux hoặc windows
Thêm Vào So Sánh